Intermountain Layton Hospital

201 W Layton PKY Blvd.
Layton, UT 84041
(801) 387-3787
  • Whom to Contact